PHẦN MỀM LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1,2,3,4 & 5

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thế Chất
Ngày gửi: 06h:59' 11-10-2013
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 208
Số lượt thích: 0 người
HƯỚNG DẪN: "TOÁN: Mỗi tuần có 5 tiết. Nên thứ 2: Toán( 1),Thứ 3: Toán (2),Thứ 4: Toán (3), Thứ 5: Toán(4), Thứ 6: Toán (5)"
PHÒNG GD& ĐT: HUYỆN NÚI THÀNH "TẬP ĐỌC: Mỗi tuần có 2 tiết. Nên thứ 2 Tập đọc (1), Thứ 4 Tập đọc (2)"
TRƯỜNG TH: NGÔ MÂY ĐẠO ĐỨC: Mỗi tuần 1 tiết. Nên Đạo đức lúc nào cũng là số (1)
THỜI KHÓA BIỂU Các môn khác tương tự cũng như vậy.(Chú ý) Xem lại PPCT Khối có đúng chưa. Nếu thay đổi ta cần đổi lại.
Về môn: "Kích vào môn ta thấy bên phải có hình tam giác trắng, ấn vào tam giác kéo xuống,lên chọn môn thích hợp."
Thứ Tiết Môn Tiết thứ/ tuần THÔNG BÁO STT TÊN CÁC MÔN HỌC
Thứ 2 1 ĐẠO ĐỨC 1 18ĐẠO ĐỨC1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ Trở về ban đầu 1 CHÀO CỜ
2 KỸ THUẬT 1 18KỸ THUẬT1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 2 TOÁN
3 ÔN TOÁN(t) 1 18ÔN TOÁN(t)1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ Chú ý số 3 ĐẠO ĐỨC
4 ÔN T Việt(t) 1 18ÔN T Việt(t)1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ "1,2,3,4,5" 4 CHÍNH TẢ
5 TẬP ĐỌC 1 18TẬP ĐỌC1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 5 TNXH
6 MĨ THUẬT 1 18MĨ THUẬT1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 6 THỦ CÔNG
7 TOÁN 1 18TOÁN1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 7 THỂ DỤC
8 KHOA HỌC 1 18KHOA HỌC1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 8 MĨ THUẬT
Thứ 3 1 CHÍNH TẢ 1 18CHÍNH TẢ1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 9 ÂM NHẠC
2 TOÁN 2 18TOÁN2 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 10 TẬP VIẾT
3 ÂM NHẠC 1 18ÂM NHẠC1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 11 KỂ CHUYỆN
4 LTVC 1 18LTVC1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 12 LTVC
18 13 TẬP LÀM VĂN
18 14 TẬP ĐỌC
18 15 KỸ THUẬT
18 16 ANH VĂN
Thứ 4 1 KỂ CHUYỆN 1 18KỂ CHUYỆN1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 17 HỌC VẦN
2 LỊCH SỬ 1 18LỊCH SỬ1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 18 ĐỊA LÝ
3 ĐỊA LÝ 1 18ĐỊA LÝ1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 19 KHOA HỌC
4 THỂ DỤC 1 18THỂ DỤC1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 20 LỊCH SỬ
TẬP ĐỌC 2 18TẬP ĐỌC2 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 21 TIN HỌC
ANH VĂN 1 18ANH VĂN1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 22 ATG THÔNG
TOÁN 3 18TOÁN3 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 23 TC THỂ DỤC
THỂ DỤC 2 18THỂ DỤC2 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 24 TC ÂM NHẠC
Thứ 5 1 TOÁN 4 18TOÁN4 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 25 TC MĨ THUẬT (Tự ghi ở PPCT)
2 LTVC 2 18LTVC2 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 26 THƯ VIỆN
3 ANH VĂN 2 18ANH VĂN2 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 27 H ĐTT
4 TẬP LÀM VĂN 1 18TẬP LÀM VĂN1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 28 HDTH
18 29 T Cường NT
ÔN TOÁN(t) 2 18ÔN TOÁN(t)2 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 30 LUYỆN VIẾT
ÔN T Việt(t) 2 18ÔN T Việt(t)2 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 31 ÔN TOÁN(t) (Tự ghi ở PPCT)
ÔN T Việt(t) 3 18ÔN T Việt(t)3 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 32 ÔN T Việt(t)
Thứ 6 1 TOÁN 5 18TOÁN5 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 33 BD TOÁN
2 KHOA HỌC 2 18KHOA HỌC2 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 34 BD T Việt
3 TẬP LÀM VĂN 2 18TẬP LÀM VĂN2 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 35 HĐNGLL
4 SINH HOẠT 1 18SINH HOẠT1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 36 SINH HOẠT
18
18
18
18